Presenter:Dr. Yu-Ming Chen
Supervisor:Dr. Fu-Chieh Shih

2

3