Instructor:Dr. Chia-Ti Wang
Trainee:Dr. Yen-Ting Chen

2

3